VELIZAR ĐERIĆ – PREDSTAVNIK POMAŽUĆIH ČLANOVE SPORTSKOG SAVEZA SRBIJE

Naš Savez kao pomažući član Sportskog saveza Srbije od 2018-te učestvovao preko predstavnika po prvi put na Redovnoj izbornoj Skupštini

Davor Štefanek je predstavio svoj Program rada Sportskog saveza Srbije za mandatni period 27. decembar 2021. – 27. decembar 2025. godine, kao kandidat za predsednika Sportskog saveza Srbije na Redovnoj izbornoj Skupštini Sportskog saveza Srbije koja se održala u petak 17. Septembra 2021. sa početkom u 12 časova u Beogradu, Beogradski sajam, Konferencijska sala Hala 4 – Velika sala na kojoj su se izabrali novi Organi Sportskog saveza Srbije (Predsednik, Upravni odbor i Nadzorni odbor).

Velizar Đerić predsednik Srpske federacije kompanijskog sporta kao predstavnik pomažućih članova Sportskog saveza Srbije, predstavljao je Srpski E-sports savez po prvi put na osnovu novog Statuta SSS.

Podelite vest