Srpski E-Sports Savez punopravni član ESWF i IHFA

Upravni odbor doneo je odluku o prihvatanju poziva za prijemu našeg Saveza u status člana ESWF i IHFA

Svetska esports federacija (Esports World Federation), poznata po svom akronimu – ESWF, zvanična je međunarodna sportska asocijacija sačinjena od esports federacija. ESWF predstavlja savremenu dimenziju aktivnog uspostavljanja međunarodnih esports odnosa i sredstvo za promociju i jačanje esporta u svetu, saradnje i poverenja kroz e-sport. Taj ideal sadržan je u sloganu ESWF: “Our Life, our time, our game”.

Podelite vest