Scholarships

Stipendije su oblik finansijske pomoći koji se dodeljuje pojedincima za potrebe obrazovanja, profesionalnog usavršavanja ili istraživanja, a na osnovu akademskog uspeha, socijalnog statusa, pripadnosti određenoj društvenoj/etničkoj grupi ili posebnih talenata (esport).

Programi stipendiranja podstiču uspostavljanje saradnje između univerziteta i predstavnika vladinog, nevladinog i privatnog sektora. Na taj se način omogućuje bolja povezanost univerziteta sa širom društvenom zajednicom u smislu ponude obrazovnih programa koji odgovaraju potrebama zajednice i, sa druge strane, obrazovanje kadra potrebnog svim sektorima. Na kraju, stipendije utiču na povećanje mobilnost kako studenata, tako istraživača i nastavnog kadra u okviru evropskog prostora visokog obrazovanja i šire, što je jedan od osnovnih ciljeva Bolonjske deklaracije. Stipendije mogu biti potpune ili delimične. Potpune stipendije pokrivaju troškove školarine, smeštaja, hrane, ličnih troškova i dodatnih studijskih materijala, dok delimične stipendije pokrivaju jedan ili više navedenih troškova, ali ne sve. Značaj stipendija u širem društvenom kontekstu je višestruk. S jedne strane, stipendije otvaraju pristup obrazovanju zaslužnim pojedincima i onima kojima bez dodatnih finansijskih sredstava obrazovanje ne bi bilo dostupno. Povećavajući tako pristup obrazovanju, stipendije doprinose demokratizaciji visokog obrazovanja i povećanju broja visokoobrazovanih građana. Stipendije dodeljuje niz institucija i organizacija iz svih sektora društva – vladinog, nevladinog i privatnog. Među njima su najčešće: visoke škole, organi državne ili lokalne vlasti (vlade, ministarstva, pokrajine, gradovi), međunarodne organizacije, fondacije, nevladine organizacije i privatne firme. Želeći da na sistemski način pokaže brigu za mlade esportiste i njihovu budućnost, Srpski e-sports savez je u avgustu 2019. godine osnovao prvu fondaciju posvećenu stipendijama koje su dostupne srpskim esportistima za studiranje u Srbiji i u inostranstvu.

Fond za mlade talente ”Dositeja” koji je u nadležnosti Ministarstva omladine i sporta na godišnjem nivou stipendira i nagrađuje blizu 3300 učenika srednjih škola i studenata. Od dana od kada je osnovan, Fond je dodelio preko 31.200 nagrada i stipendija studentima i učenicima srednjih škola, a za te namene je utrošeno preko 8,3 milijardi dinara (bruto). Predsednik Fonda za mlade talente je Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, a članovi Fonda su ministri Vlade Republike Srbije, rektor Univerziteta u Beogradu, kao i predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Osnovni cilj Fonda za mlade talente je podsticanje i vrednovanje izuzetnih postignuća mladih talenata R. Srbije u različitim oblastima, a u smislu daljeg teorijskog i stručnog usavršavanja, kao i profesionalnog napretka. ”Dositeja” je svojim stipendistima, kroz saradnju sa značajnim institucijama obezbedila mogućnost stručnih praksi i zapošljavanja, kao i niz dodatnih aktivnosti i pogodnosti koje im mogu pružiti značajnu podršku u daljem školovanju i stručnom usavršavanju.