Documents

Ministarstvo omladine i sporta postupajući po zahtevu Srpskog E-sports saveza, doneli su rešenje kojim se utvrđuje da Savez ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti u grani sporta esports. Sa utvrđenim pravilima je lakši način za približavanje države ka esportu. Pre toga je (decembar 2017. godine) primljeni u Sportski savez Srbije, zatim je potpisan sporazum sa Fakultetom za sport gde se osposobljavaju treneri koji će se baviti obučavanjem svih onih koji žele da učestvuju na profesionalnom nivou, zatim Antidoping agencijom Srbije, Univerzitetskim sportskim savezom Beograda, a podneta je molba u vezi utvrđivanja nadležnosti Srpskog E-sports saveza odnosno promenu Pravilnika o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji na osnovu člana 120. stav 2. tačka 1) Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16). Što se tiče evropskih i svetskih organizacija, u proceduri smo za prijem u Globalnu esports federaciju i čekamo prvi naredni sastanak Izvršnog odbora koji će doneti definitivnu odluku. S obzirom da je Srbija jedina zemlja u regionu koja je imala predstavnika na World Electronic Sports Games, iskoristili smo tu veliku šansu i u oktobru 2018. godine, potpisali sporazum sa kineskom kompanijom Alibaba grupa u vezi organizacije regionalnih Balkanskih kvalifikacija koje su ujedno i kvalifikacije za WESG Grand Final.