Podrška projektu “EE Otpad odvoji, prirodu osvoji”

Srpski E-sports savez podržao projekat Ekologa bez granica i Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja

Ekolozi bez granica su osnovani 2020. godine i kao članovi Zero waste Europe, prepoznati kao udruženje čiji je osnovni cilj zaštita, očuvanje i unapređenje životne sredine. U okviru Evropske nedelje za smanjenje otpada, međunarodne inicijative koja svake godine širom Evrope podržava akcije u toku jedne nedelje, imali su akciju koja je imala za cilj promovisanje smanjenja otpada, ali i podizanje javne svesti o otpadu kao resursu. Deca i mladi su ključna ciljna grupa koja može da doprinese zaštiti životne sredine i potrebno je dodatno razvijanje ekološke svesti i odgovornosti prema životnoj sredini, uz učešće učenika u konkretnim aktivnostima na lokalnom nivou. Nastavićemo da radimo na afirmaciji projekta „EE Otpad odvoji prirodu osvoji“ i sistemski uključimo obrazovne ustanove u participativno ekološko obrazovanje i tako podignemo svest na zavidan nivo, koji nam je potreban za što bržu ekološku tranziciju i prilagođavanje standardima i regulativi EU. Baterije predstavljaju opasan otpad po životnu sredinu zbog olova, kadmijuma i ostalih toksičnih materija koje nepravilnim odlaganjem dospevaju u zemljište. Procesom raspadanja i razgradnje teški metali odlaze u zemlju ali i u podzemne vode, i potom u lanac ishrane. Sa druge strane, ukoliko se spale, teški metali dospevaju u vazduh u vidu sitnih čestica a dalje opet u zemljište i vode.

Ciljevi projekta su sistemska ekološka edukaciji dece i mladih u cilju podizanja svesti o zaštiti životne sredine, povećanje stope sakupljanja i reciklaže baterija za 20%, kao i jačanje svesti o prikupljanju i podsticanje pravilnog odlaganja ove vrste otpada. Želimo zajedno sa građanima da nešto preduzmemo i da se ne pravimo da problem ne postoji, da ne žmurimo na činjenicu da baterije završavaju na deponijama i u prirodi, uprkos tome što su pretnja životnoj sredini i zdravlju ljudi.

 

Podelite vest