Počeo upis esports klubova u nacionalnu evidenciju organizacija u oblasti sporta

Sadržaj, način vođenja i način i uslovi korišćenja podataka iz novog, savremenog nacionalnog sportskog informaciono-dokumentacionog sistema propisani su Pravilnikom o Nacionalnim evidencijama u oblasti sporta.

Prvi esports klub koji je uspešno prvi izvršio obavezu upisa u nacionalnu evidenciju organizacija u oblasti sporta Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije pod rednim brojem: 20426210-22/1 u skladu sa članom 168. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, broj 10/2016) i Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja nacionalnih evidencija u oblasti sporta („Službeni glasnik RS“, broj 24/17) je Lekas Hill Esports.

Primenom elektronskih sredstava za obradu i skladištenje podataka – kao jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka, Nacionalne evidencije omogućavaju redovno dobijanje relevantnih i potpunih informacija o svim činiocima sistema sporta Republike Srbije. Da bi sistem sporta mogao da se organizuje a njegovo stanje sistematski prati i dugoročno planira njegov razvoj u Republici Srbiji, novi Zakon o sportu, usvojen u februaru 2016. godine je odredbom člana 168. propisao obavezu vođenja devet vrsta nacionalnih evidencija: kategorisanih i drugih sportista takmičara; preduzetnika u sportu; organizacija u oblasti sporta; sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu; realizatora programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta; sportskih objekata; velikih međunarodnih sportskih priredaba u Republici Srbiji; rezultata sportista i nacionalnih sportskih reprezentacija Republike Srbije na velikim međunarodnim sportskim takmičenjima i nacionalnim sportskim takmičenjima; fizičkih sportskih povreda i načina njihovog lečenja vrhunskih sportista i sportista nacionalnih sportskih reprezentacija.
Ono šta takođe jedan ovakav informacioni sistem može da omogući to je bolja i efikasnija saradnja između subjekata koji imaju značajnu ulogu za razvoj sporta u Srbiji kao što su Ministarstvo omladine i sporta, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta, Sportski savez Srbije, Olimpijski komitet Srbije, Granski sportski savezi Srbije, jedinice lokalne samouprave, kao i mnoge druge organizacije u oblasti sporta.Bez dobre i efikasne saradnje svih ovih subjekata nema uspešnog funkcionisanja sistema sporta u Republici, nema uspešnog razvoja dečijeg i omladinskog sporta, nema daljeg razvoja vrhunskih rezultata naših sportista, nema donošenja dobrih odluka. Zato svi navedeni subjekti imaju poseban značaj u sistemu sporta, a ozbiljnost njihove uloge upravo je u tome što predstavljaju deo sistema i što od njihovog delovanja zavisi i funkcionisanje ostalih subjekata u sportu i sistema sporta u celini.

Podelite vest