E-SPORT TRAŽI PODRŠKU U BEOGRADU

Tema sastanka u Sportskom savezu Srbije je bila kako da E-sport postane punopravan član sportske porodice u glavnom gradu.

To je bila samo jedna od tema na sastanku u prostorijama naše organizacije, kojem su prisustvovali predsednik SSAB Dragan Tomašević i članovi naše stručne službe. Sportski savez Beograda je asocijacija granskih sportskih saveza, teritorijalnih sportskih saveza, sportskih društava, saveza za oblast sporta i udruženja na teritoriji grada Beograda. Čini ga 106 članica, kroz 60 različitih sportskih grana uključeno je 1400 aktivnih registrovanih klubova, 68.000 sportista, od kojih je oko 53.000 muškaraca i 18.000 žena, dok sportista mlađih kategorija ima blizu 50.000. Kao sportska institucija Grada Beograda, misija Sportskog saveza Beograda usmerena je ka kontinuiranom razvoju sporta i mladih. U okviru Sportskog saveza Beograda radi 14 komisija: Komisijа zа kаtegorizаciju sportskih grana/sportova, misaonih sportova, misaonih sportskih igara i sportskih veština, Komisijа zа kаtegorizаciju klubovа iz Beogrаdа, Komisijа zа progrаm i finаnsije, Komisijа zа vrhunske sportske mаnifestаcije i tаkmicenjа od interesа zа Grаd, Komisijа zа dodelu nаgrаdа i priznаnjа, Komisijа zа sportske objekte i investicije, Komisijа zа stručni rаd u sportu, Komisijа zа žene, sport i okruženje, Komisijа zа rekreаtivni sport, Komisijа zа kаtegorizаciju sportskih klubova sa sedištem na teritoriji grada Beograda koji ostvаruju izuzetne sportske rezultаte u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima, Zdravstvena komisija.

Sportski savez Beograda obavlja poslove od zajedničkog interesa u skladu sa zakonom, Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji, Programom razvoja sporta u gradu Beogradu, svojim Statutom i drugim aktima. Sportski savez Beograda u skladu sa Ugovorom o učešću grada Beograda, odnosno Sekretarijata za sport i omladinu, u finansiranju Programa-stručnih poslova, saglasno Zakonu o sportu i Odluci o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Gradu, obavlja poslove:

  • usaglašavanja predloga godišnjih programa i posebnih programa rada svojih članica za finasiranje iz budžeta,
  • izrade različitih baza podataka – o ostvarenim rezultatima beogradskih sportista na međunarodnim takmičenjima i državnom prvenstvu; izradi kalendara takmičenja od posebnog značaja; strukturi sportista i sportskih stručnjaka i dr.
  • izrade zajedničkog plana razvoja sporta u Beogradu,
  • učešća u organizaciji sportskih manifestacija i takmičenja od značaja za Grad,

organizaciji stručnih savetovanja u oblasti sporta i medicine sporta.

Podelite vest