SERBIAN ESPORTS FEDERATION

SERBIAN ESPORTS FEDERATION

Games of Future 2024

1

February 21-26, 2024

Phygital MOBA (Dota 2 + team game)

Kazan Expo

2

February 21-28, 2024

Phygital basketball

Kazan Expo

3

February 23-27, 2024

Phygital hockey

Tatfnet Arena

4

February 24 – March 3, 2024

Phygital football

Kazan Expo

5

February 23-24, 2024

Phygital fighting (Mortal Kombat + MMA in 2 weights)

Ak Bars Martial Arts Palace

6

February 25-28, 2024

Phygital tactical game (CS2 + laser tag)

Kazan Tennis Academy

7

February 26 – March 2, 2024

Phygital MOBA (MLBB + team game)

Kazan Expo

8

February 27-29, 2024

Drone racing

Central stadium

9

March 2-3, 2024

Phygital racing

TBD

UEKS

About us

Savez je glavni pokretač rasta i razvoja esporta u Srbiji, uspostavlja standarde za klubove, igrače, sudije i razna internacionalna takmičenja u kojoj učestvuju države, organizuje međunarodne turnire, proširuje na nove igre i priključuje nove članice.

3A35B47B-87EB-4D3D-8836-D53F29A4FA71 (1)

About us

Savez je glavni pokretač rasta i razvoja esporta u Srbiji, uspostavlja standarde za klubove, igrače, sudije i razna internacionalna takmičenja u kojoj učestvuju države, organizuje međunarodne turnire, proširuje na nove igre i priključuje nove članice.

IMG_4429

Arenas

Mnogi gejmeri u regionu su pozdravili WESG Adria u organizaciji Srpskog esports saveza s obzirom da je esports poslednjih godina sve jači i jači i u regionu, a veliku zahvalnost dugujemo arenama koje redovno prepoznaju aktivnosti i projekte Srpskog Esports Saveza.

Arenas

Mnogi gejmeri u regionu su pozdravili WESG Adria u organizaciji Srpskog esports saveza s obzirom da je esports poslednjih godina sve jači i jači i u regionu, a veliku zahvalnost dugujemo arenama koje redovno prepoznaju aktivnosti i projekte Srpskog Esports Saveza.

Jobs

Esport ima veliki spektar poslova kojih nudi. Možete biti dobar: gejmer, komentator, strimer, programer, dizajner, analitičar, novinar i sigurno posao koji je u svetu, a i kod nas zasigurno plaćen višestruko nego standardni poslovi današnjice.

ValianceLETN1

Jobs

Esport ima veliki spektar poslova kojih nudi. Možete biti dobar: gejmer, komentator, strimer, programer, dizajner, analitičar, novinar i sigurno posao koji je u svetu, a i kod nas zasigurno plaćen višestruko nego standardni poslovi današnjice.

IMG_4411

Documents

Ministarstva omladine i sporta postupajući po zahtevu Srpskog E-sports saveza, doneli su rešenje kojim se utvrđuje da Savez ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti u grani sporta esports. Sa utvrđenim pravilima je lakši način za približavanje države ka esportu.

Documents

Ministarstva omladine i sporta postupajući po zahtevu Srpskog E-sports saveza, doneli su rešenje kojim se utvrđuje da Savez ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti u grani sporta esports. Sa utvrđenim pravilima je lakši način za približavanje države ka esportu.

Games

Novim Zakonom o igrama na sreću prestala je pasivnost nadležnih državnih organa po pitanju nelojalne konkurencije pa je kod Ministarstva finansija pokrenuta inicijativa da se rad inostranih web-kladionica uskladi sa zakonom i pojača aktivnost Inspektorata za usluge informacionog društva.

C4447862-A4DB-4EE9-B8B7-391501BDCEEA

Games

Ministarstva omladine i sporta postupajući po zahtevu Srpskog E-sports saveza, doneli su rešenje kojim se utvrđuje da Savez ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti u grani sporta esports. Sa utvrđenim pravilima je lakši način za približavanje države ka esportu.

ValianceWESG

Competitions

Ovde možete naći video igre koje u sebi imaju takmičarski duh, koje se najviše igraju i gledaju u svetu i koje prave esports scenu. Klikni na svaku od igara i saznaj tačne informacije o rejtinzima, turnirima, broju igrača, ceni igre, izdavaču i sl.

Competitions

Ovde možete naći video igre koje u sebi imaju takmičarski duh, koje se najviše igraju i gledaju u svetu i koje prave esports scenu. Klikni na svaku od igara i saznaj tačne informacije o rejtinzima, turnirima, broju igrača, ceni igre, izdavaču i sl.

Members

Jedan od viših ciljeva svih esports organizacija je da u jednom momentu elektronski sport postane član Međunarodnog olimpijskog komiteta, što bi za ceo esport u regionu bio neverovatan uspeh. Skoro sve zemlje u regionu imaju registrovan savez i već se mogu pohvaliti ostvarenim uspesima.

2303411_9929b7e273d442b592d1d37472a541c8_ff (1)

Members

Jedan od viših ciljeva svih esports organizacija je da u jednom momentu elektronski sport postane član Međunarodnog olimpijskog komiteta, što bi za ceo esport u regionu bio neverovatan uspeh. Skoro sve zemlje u regionu imaju registrovan savez i već se mogu pohvaliti ostvarenim uspesima.

WESG Valiance1

Phygital Games

Cilj Phygital games je rad na pozicioniranju fidžital sporta kao novog Olimpijskog sporta, stvaranju baze igrača, prelasku iz amaterskog u profesionalni nivo takmičenja kao i formiranje i jačanje novih klubova. Games of Future sistem takmičenja je održiv dugoročno.

Phygital Games

Cilj Phygital games je rad na pozicioniranju fidžital sporta kao novog Olimpijskog sporta, stvaranju baze igrača, prelasku iz amaterskog u profesionalni nivo takmičenja kao i formiranje i jačanje novih klubova. Games of Future sistem takmičenja je održiv dugoročno.

Najnovije vesti

Najnovija vest